Impressum

Cég adatok:

Cégnév: Central Passage Hotel Kft.
Székhely: 6041 Kerekegyháza, Kunpuszta 150.
Szálloda neve: Boutique Hotel Center
Szálloda címe: 6000 Kecskemét, Arany J. u. 3.
Telefon: +36 76 222 – 555
E-mail: info@boutiquehotelcenter.hu
Adószám: 26178211-2-03
Cégjegyzékszám : 03-09-131160

Tárhely Szolgáltatóra vonatkozó adatok:

Cégnév: Rackforest Kft.
Székhely Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.
Posta Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.
E-mail: info@rackforest.com
Telefon: +36 70 362 4785

JOGI NYILATKOZAT
A www. boutiquehotelcenter.hu weboldalon közölt anyagok és fotók az Central Passage Hotel Kft. tulajdonát képezik. Az oldalak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag az Central Passage Hotel Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, bármilyen formátumban történő feldolgozása és értékesítése.
A weboldalainkon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok teljességéért, pontosságáért az Central Passage Hotel Kft. felelősséget nem vállal. A honlapon szereplő aktuális ajánlatok, szolgáltatások nem minősülnek ajánlattételnek.
A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
Az Central Passage Hotel Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, valamint a 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az Central Passage Hotel Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt Central Passage Hotel Kft. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.
Az Central Passage Hotel Kft. által végzett adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük vendégeinket.
AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE:

Név: Central Passage Hotel Kft.
Székhely: 6041, Kerekegyháza, Kunpuszta 150.
Adószám: 26178211-2-03
E-mail: info@boutiquehotelcenter.hu

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu/

PANASZKEZELÉS SORÁN FELÜGYELETI SZERVEINK:

Kecskemét Város Jegyzője
6000 Kecskemét Kossuth tér 1.
Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
6001 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
Telefon: + 36 76 795 -710

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
1088 Budapest, József krt. 6.
Telefon: +36 1 459-4800 Fax: + 36 1 210-4677

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági Növény és Talajvédelmi Főosztály
Élelmiszer-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és
Felügyeleti Osztály Járványügyi és Állatvédelmi Osztály
6000 Kecskemét, Halasi út 34.
Telefon: +36 76 503-370 Fax:+36 76 328-008

Bács-Kiskun megyei Békéltető Testület
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: +36 76 501-525 Fax:+ 36 76 501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu, Web: www.bacsbekeltetes.hu